Natuke täpsemalt

PLOKKAHELA SÜSTEEM

Plokkahel on jagatud pearaamat detsentraliseeritud andmebaasis, mis hoiustab digitaalselt tehtud tehingute märkmeid. Kolmanda isiku võtab üle suur kopeeritud võrgustikuga seotud andmebaas, mis on läbi interneti sünkroniseeritud erinevate võrgustikega ning on nähtav kõigile kes on võrku ühendatud.

Kui digitaalne tehing on sooritatud, grupeeritakse see krüptograafiliselt kaitstud plokis teiste tehingutega, mis on viimase 10 minuti (Bitcoini süsteemis on 10 minutit) jooksul tehtud ning saadetakse võrku. Kaevandajad, kes on võrgus kõrgtasemeliste arvutamisvõimalustega võistlevad, et kinnitada tehinguid, lahendades raskeid kodeeritud ülesandeid. Kes lahendab ülesande esimesena, saab tasu, näiteks Bitcoini plokkahelas saab kaevandaja osa tehingu tasust mis makstakse Bitcoinides.

Kinnitatud plokile lisatakse:

  • Tehingut teostanud osapooled (Saatja ja saaja)
  • Ajatempel (millal tehing tehtud)

ning seejärel lisatakse ahelas lineaarsesse ja kronoloogilisse järjestusse. Uued plokid kinnitatud tehingutega on seotud vanemate plokkidega, luues plokiahela, mis näitab igat tehingut, mis on selles plokkahelas kunagi tehtud. Tervet ahelat uuendatakse pidevalt, et kõik pearaamatud, kus on tehingud, oleksid sünkroonis ning et ei tehtaks topeltkulutamise (double spending) võimalust.

Vitalik Buterin (Ethereumi looja) on öelnud, et plokkahel on maagiline arvuti, kuhu igaüks saab laadida programme ning lasta programmidel ennast täita, kus kõik praegused ja eelnevad programmi seisundid on alati avalikkusele nähtavad ning mis kannab väga tugevat krüptot majanduslikult turvalise garantiiga, mille ahelas töötavad programmid jätkavad ülesannete täitmist täpselt nii, nagu plokiahela protokoll ette näeb.

TURVALISUS

Plokkahela detsentraliseeritud, avatud ja krüptograafiline loomus lubab inimestel üksteist usaldada ning võrgustikusiseselt tehinguid teha nii, et puudub vajadus kolmanda osapoole jaoks. See lahendus toob kaasa turvalisuse suurenemise, sest kui panka on võimalik häkkides rünnata, siis plokkahelas on seda peaaegu võimatu teha. Põhjuseks on see, et kui keegi tahaks häkkida kindlasse plokki plokiahelas, siis peaks häkker mitte ainult häkkima ühte, spetsiifilist plokki, vaid kõiki plokke, mis lähevad tagasi kogu plokiahela ajalukku. Ning seda peaks tegema igas pearaamatus kogu võrgustikus, mida võib olla miljoneid ja seda kõike ühel ja samal ajal.

  • Turvalisus - Plokkahel on P2P (peer to peer) võrgu andmebaas, mis koondab iga tehingu enda plokki. Plokid võivad sisaldada tundlikku informatsiooni nagu näiteks: isikuandmed, krediitkaardid jne... Iga andme osa mis on salvestatud plokkahelasse krüpteeritakse, peale tehingu grupeerimist plokki, plokile määratakse hashi räsi (vastavalt algoritmile), mis võimaldab kasutajatel andmete muutusi lihtsalt märgata. Lisaks võib plokk sisaldada ka eelmise ploki räsi, luues sedasi plokkahela. Nii, et kui ründaja üritab tehingut muuta on turvateenuste professionaalidel võimalik seda jälgida alates esimesest rünnatud plokist või genesis plokist (plokkahela esimesest plokist) saati. Kui ründaja tahab süsteemi kahjustada, peab ta kontrollima vähemalt 51% võrgust.
  • Trust - Iga tehing, mis on kunagi tehtud, salvestatakse pearaamatusse (ledger) ja neid ei saa muuta. Plokkahelas vastutab iga võrgus osaleja andmete kontrollimise eest, mis on salvestatud ja/või jagatud plokkahelas, veendumaks, et valeandmeid ei lisata ning lisatud andmeid ei saa eemaldada.
  • Detsentraliseeritud - Plokkahel tehnoloogia on kujundatud viisil millel puudub keskasutus (central authority) või hoiukoht (storage). Iga võrgus olev kasutaja on osa plokkahelast, hoiustades mõnda või tervet osa plokkahelast, muutes kõik osalejad andmete õigsuse eest vastutavaks.

DETSENTRALISATSIOON

Kuna süsteem salvestab andmeid oma võrgu kaudu, kõrvaldab see ohu mis tuleb andmete säilitamisega tsentraalselt. Plokkahela turvameetodite hulka kuulub avaliku võtme (Public key) kui ka privaat võtme (Private key) krüptograafia kasutamine.

Avalik võti (pikk, juhuslik numbrite ja tähtede kombinatsioon) on aadress plokkahelas. Teisisõnu on tegemist rahakoti aadressiga, kuhu saadetakse teie coinid/tokenid ning selle kaudu on võimalik jälgida teile saadetavaid coine/tokeneid. Privaat võti (Private key) on parool, mis tagab rahakoti omanikule ligipääsu tema varadele.

Üldiselt plokkahelasse salvestatud andmeid peetakse riknematuks. Kuna igal detsentraliseeritud süsteemis oleval sõlmel (Node) või kaevandajal on plokkahela koopia. Andmete kvaliteeti säilitab tohutu andmebaasi replikatsioon ja arvutuslik usaldus. Ühtegi tsentraliseeritud ’’ametlikku’’ koopiat ei eksisteeri ja ühetegi isikut tegelikult ei ’’usaldata’’ rohkem kui kedagi teist. Kõik tehingud edastatakse võrku, kasutades selleks tarkvara.

Kaevandusüksused kontrollivad tehinguid, lisades tehingud plokki, mida nad loovad ja seejärel edastavad valmis plokid teistele sõlmedele. Plokkahelates kasutatakse erinevaid ajatempleid näiteks POW (Proof-Of-Work), et jagada muutused osadeks. Alternatiivina kasutatakse ka POS (Proof-Of-Stake) ja POB (Proof-Of-Burn). Kuna detsentraliseeritud plokkide kasv suureneb pidevalt on see kaasa toonud ohu sõlmede tsentraliseerimiseks, kuna suuremate andmete töötlemiseks on vaja rohkem arvutiressurssi.

PLOKKAHELA POTENSIAAL

Plokkahel on suur tehnoloogiline avastus, mis võib muuta maailma – mitte ainult internetti, vaid ka globaalset majandust. Selle põhjuseks on varade digitaliseerimine, mida on võimalik silmpilkselt üle kanda ilma kolmanda osapooleta. Usaldus on loodud konsensuse ja keerulise arvutikoodiga, mitte kolmandate osapooltega.

Plokkahelal on rakendusi, mis möödub asjadest nagu digitaalraha ja ülekanded. Plokiahelaga on võimalik elektrooniliselt hääletada, luua tarku lepinguid (smart contracts), digitaalselt salvestatud omandeid ja varasid, näiteks patsiendi dokumendi haldamine ja digitaalse sisu omamise tõestamine.

PLOKKAHELA MÕJU TÖÖSTUSHARUDELE

Plokkahel häirib sadu tööstusharusi, mis toetuvad kolmandatele isikutele, olgu selleks pangad, kinnisvara, kindlustus ja muud teised tööstusharud. Selle tulemuseks on töökaotused ning suured muudatused kogu tööstustes. Tehingud hakkavad käima kiiremini ning need on vähemreguleeritud (näiteks maksud, mis on koormaks ettevõtetele ja eraisikutele).

Seega võib läbi plokkahela globaalne finantssüsteem demokratiseerida ning laieneda, andes inimestele, kellel on piiratud kokkupuude globaalse majandusega parema juurdepääsu finantsilistele maksusüsteemidele, mis tagavad parema kaitse korruptsiooni ning ärakasutamise eest. Kõikidel inimestel, kellel on telefon ja internet, on võrde ligipääs turule. Plokkahela potentsiaal ühiskonnale ja globaalsele majandusele on väga tähtsad, sest plokkahelale tuleb pidevalt üha rohkem kasutusalasi juurde.

TUGEVUSTEST

Üheks positiivsemaks küljeks on see, et süsteemi ei ole vaja eraldi kaitsta kurjategijate eest ning juurdepääsu kontroll pole vajalik. Ehk rakendusi saab võrku lisada ilma teiste heakskiiduta, kasutades plokkahelat ’’transpordi’’ korraldajana. Krüptovaluutad kaitsevad oma plokkahelat uute sissekannete nõudmisega sealhulgas POW, et pikendada plokkahelat, Bitcoin kasutab Hashcash puzzle lahendust. Plokkahela põhised protokollid (smart contract) on lepingud mida saab osaliselt või täielikult jõustada ilma inimese sekkumata. Smart contract-i üheks peamiseks eesmärgiks on automatiseeritud deponeerimine. IMF usub, et plokid võivad vähendada moraalseid ohte ja optimeerida lepingute kasutamist.

NÕRKUSTEKS

Kui keegi suudab rünnata või kahjustada plokkahela mehhanismi eraettevõtte serveris, suudab ta ka kontrollida 100 protsendiliselt nende võrku ja saab muuta tehingute aadresse.

', 'auto'); ga('send', 'pageview');